Support

Bibliotheek

Begrippenlijst

Verstuur een ticket

Welkom bij de officiële TuneFab-website. Alle materialen en producten op de TuneFab-website zijn verleend om toegankelijk te zijn voor elke bezoeker van de website volgens de volgende algemene voorwaarden. Door onze website of de inhoud op de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. TuneFab kan de Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien zonder kennisgeving aan u. En de herziene gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn wanneer ze worden geplaatst.
Gebruik van TuneFab-software
Het gebruik van de software is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst, die is opgenomen in de software, en u moet deze lezen en accepteren voordat u TuneFab-software gebruikt. Elk gebruikersgedrag dat niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst is verboden.TuneFab-producten zijn ontworpen om mensen te helpen hun eerlijke recht op de media-inhoud die ze voor entertainment hebben gekocht, te gebruiken. Verwijder bijvoorbeeld DRM uit door iTunes gekochte muziek / video's om af te spelen op andere niet-ondersteunde apparaten. In de meeste landen staat de auteursrechtwet toe dat de oorspronkelijke koper een kopie van zijn legale aankoop maakt voor persoonlijk gebruik. Maar deze wet is in geen enkel land van toepassing. Elke gebruiker moet dus voldoen aan de lokale auteursrechtwetgeving en TuneFab-software dienovereenkomstig en legaal gebruiken.
Gebruik van TuneFab-materialen
Alle logo's, opstartschermen, paginakoppen, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn servicemerken, handelsmerken en / of handelsopmaak (gezamenlijk "merken") van TuneFab of zijn derde partij licentiegevers. Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk toegestaan, is het gebruiken, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of distribueren van Merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TuneFab verboden en kan dit in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere wetten.
Feedback
Alle opmerkingen of materialen die naar TuneFab worden verzonden, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of enige gerelateerde informatie met betrekking tot onze Software, worden geacht niet-vertrouwelijk te zijn. TuneFab heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en is vrij om te reproduceren, te gebruiken, te openbaren, tentoon te stellen, te vertonen, te transformeren, afgeleide werken te maken en de Feedback aan anderen te verspreiden zonder beperking en is vrij om ideeën te gebruiken, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke Feedback zijn opgenomen voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.
Auteursrechten
Alle producten, logo's, thuisbrouwtechnologieën, afbeeldingen, grafische voorstellingen en diensten op deze website worden beschermd door de auteursrechtwetgeving. TuneFab is eigenaar van alle auteursrechten, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande toestemming van TuneFab is commercieel gebruik van de inhoud op de site door een persoon op geen enkele manier toegestaan.
Vergoeding
U stemt ermee in om TuneFab, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.
Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval kan de auteur van TuneFab Software aansprakelijk worden gesteld voor enige speciale, indirecte, incidentele of indirecte schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbrekingen, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander financieel verlies) die uit het gebruik van of het onvermogen om dit product te gebruiken, zelfs als de Auteur van TuneFab Software op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade en bekende defecten.
Neem contact op met TuneFab
Voor vragen over deze algemene voorwaarden of TuneFab-producten, aarzel dan niet contact .

Copyright © TuneFab Software Inc. Alle rechten voorbehouden.