dichtbij zomer-special-uitverkoop dichtbij zomer-special-uitverkoop
Welkom op de officiële website van TuneFab. Alle materialen en producten op de TuneFab-website zijn toegankelijk voor elke bezoeker van de website volgens de volgende algemene voorwaarden. Door onze site of de inhoud op de site te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. TuneFab kan de Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien zonder u hiervan op de hoogte te stellen. En de herziene gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn wanneer ze worden gepubliceerd.
Gebruik van TuneFab-software
Het gebruik van de software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst, die bij de software is inbegrepen, en u moet deze lezen en accepteren voordat u TuneFab-software gebruikt. Elk gebruikersgedrag dat niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst is verboden.TuneFab-producten zijn ontworpen om mensen te helpen hun recht op de media-inhoud te gebruiken die ze voor entertainment hebben gekocht. Verwijder bijvoorbeeld DRM uit iTunes gekochte muziek/video's om af te spelen op andere niet-ondersteunde apparaten. In de meeste landen staat de auteursrechtwet de oorspronkelijke koper toe om een ​​kopie te maken van zijn legale aankoop voor persoonlijk gebruik. Maar deze wet is op geen enkel land van toepassing. Elke gebruiker moet zich dus houden aan de lokale auteursrechtwetgeving en TuneFab-software dienovereenkomstig en legaal gebruiken.
Gebruik van TuneFab-materialen
Alle logo's, welkomstschermen, paginakopteksten, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress (gezamenlijk "Merken") van TuneFab of zijn externe licentiegevers. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan, is het gebruik, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of distribueren van Merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TuneFab verboden en kan het auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere wetten schenden.
Feedback
Alle opmerkingen of materialen die naar TuneFab worden gestuurd, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie over onze software, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. TuneFab heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en is vrij om de Feedback zonder beperking te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken te creëren en de Feedback aan anderen te distribueren en het staat vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.
Auteursrechten
Alle producten, logo's, zelfgemaakte technologieën, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en diensten op deze website worden beschermd door de auteursrechtwet. TuneFab bezit alle auteursrechten, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande toestemming van TuneFab is het gebruik van de inhoud op de site door welke persoon dan ook voor commerciële doeleinden nooit toegestaan.
Vergoeding
U stemt ermee in om TuneFab, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.
Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zal de auteur van TuneFab Software aansprakelijk zijn voor enige speciale, gevolg-, incidentele of indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit buiten het gebruik van of het onvermogen om dit product te gebruiken, zelfs als de auteur van TuneFab Software op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade en bekende defecten.
Neem contact op met TuneFab
Voor vragen over deze algemene voorwaarden of TuneFab-producten kunt u contact opnemen met: contact opnemen..
Rechtspersoon
TuneFab wordt beheerd door Emodest Technology Limited, gevestigd op ROOM 1003 10/F TOWER 1 LIPPO CENTER 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONGKONG, China. En de voorwaarden ervan worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Speciale Administratieve Regio Hongkong.
De website maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Als u op ‘Cookies accepteren’ klikt, betekent dit dat u akkoord gaat met onze Privacy Policy.

Weigeren